Sallo sobrevoa a cidade de Sobral com clientes e colaboradores da Dystak!!